2024.04@Jingdezhen, Jiangxi

2024.04@Jingdezhen, Jiangxi