2022.09@Hangzhou

2022.09@Hangzhou

Shot by Leica M3 with Elmar 50mm/F2.8.