2022.09@Hangzhou

2022.09@Hangzhou

This is a corner in Hangzhou City Center